Bamboo Hornet Inc.

バンブーホーネット合同会社

Bamboo Hornet Inc.

バンブーホーネット合同会社

会社法人等番号 0200-03-016047
代表者 松竹 直

เบอร์นิติบุคคล 0200-03-016047
ตัวแทน Naoshi Matsutake
お問い合わせ


タイと日本をつなぐビジネスを展開しています
เรากำลังพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

事業案内

〇オートバイカスタムバイク・パーツ輸入販売
นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่แต่งรถมอเตอร์ไซค์
 

K-SPEED JAPAN

K-SPEED正式代理店
www.bamboohornet.com
お取り扱い商品

K-SPEEDグローバルサイト

k-speed.com


〇ビジネス・コンサルティング

タイでのビジネスをサポートします。
現地での視察、通訳、物流など具体的にスタートできるまでサポート

〇ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เราสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย
สนับสนุนจนกว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การตรวจสอบนอกสถานที่ การตีความ การขนส่ง เป็นต้น


〇商標・ドメイン取得管理

ビジネスを開始するにあたり見落としがちな、商標取得および管理業務をサポート 

〇การจัดการการซื้อเครื่องหมายการค้า/โดเมน
รองรับการได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้า การครอบครองโดเมน และการจัดการเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ


〇Web site構築

ECサイトの構築
Webサイトを短期間に構築し、ECビジネスをスタート支援
様々な産業のサイトを構築しています。
主な取引先のサイト構築実績
〇การสร้างเว็บไซต์
การก่อสร้างไซต์ EC
สร้างเว็บไซต์ในระยะเวลาสั้นๆ และเริ่มต้นธุรกิจ EC
เราสร้างเว็บไซต์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลงานการก่อสร้างของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่
〇物流サポート

タイから日本への物流をサポートします
〇การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
เรารองรับการขนส่งจากไทยไปญี่ปุ่น

 会社概要

1自動車、バイク及び関連するパーツ・部品、工具の輸出入および販売
2自動車、バイク及び関連するパーツ・部品、工具の輸出入およびその設備に関するコンサルティング
3自動車、バイク及び関連するパーツ・部品、工具の輸出入関するコンテンツの企画、立案、制作、販売、配信、保守及び管理
4インターネット、携帯電話等移動体通信及びその設備に関するコンサルティング
5各種デジタルコンテンツの企画、立案、制作、販売、配信、保守及び管理
6インターネット、携帯電話網等を利用した各種情報提供、市場調査、広告、宣伝及びその受託
7インターネット、携帯電話網等のネットワークを利用したオークション、ショッピングモールの企画、開設、運営、管理及び通信販売業
8古物の売買及びその受託販売
9コンピュータ及びその周辺機器に関するソフトウェア・ハードウェアの企画、開発、製作、販売、レンタル、リース、保守、管理及び輸出入
10各種イベント、展示会、キャンペーン等販売促進に関する行事の企画、立案、制作、設営、実施、運営及びその請負
11広告業及び広告代理業並びにその仲介
12広告宣伝、販売促進のための印刷物の企画、立案、制作及び出版
13マーケティングリサーチ、広告宣伝に関する企画、立案、制作、実施、運営及びコンサルティング
14インターネット、携帯電話のウェブ・コンテンツの企画、立案、制作及び運営
15携帯電話機、簡易携帯電話機等移動体通信機器及びその付属品の販売並びに販売代理業
16前各号に附帯する一切の業務
 
お問い合わせ


ข้อมูลบริษัท
1นำเข้า นำเข้า และจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนและเครื่องมือ
2นำเข้าและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนและเครื่องมือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว
3วางแผน ออกแบบ ผลิต จำหน่าย จัดจำหน่าย บำรุงรักษา และจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วน ชิ้นส่วนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
4ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
5 การวางแผน ข้อเสนอ การผลิต การขาย การจัดจำหน่าย การบำรุงรักษา และการจัดการเนื้อหาดิจิทัลต่างๆ
6การจัดหาข้อมูลต่างๆ การวิจัยตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์โดยใช้อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และการฝากขาย
7การประมูลโดยใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การวางแผน การจัดตั้ง การดำเนินการ การจัดการ และธุรกิจสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของห้างสรรพสินค้า
8 รับซื้อของเก่าและฝากขาย
9 การวางแผน การพัฒนา การผลิต การขาย การเช่า การเช่าซื้อ การบำรุงรักษา การจัดการ และการนำเข้า/ส่งออกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
10วางแผน ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ดำเนินการ จัดการ และทำสัญญากับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เช่น งานอีเวนต์ นิทรรศการ และแคมเปญต่างๆ
11ธุรกิจโฆษณาและธุรกิจตัวแทนโฆษณาและการเป็นตัวกลาง
12วางแผน ออกแบบ ผลิตและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
13การวิจัยการตลาด การวางแผน การร่าง การผลิต การนำไปใช้ การดำเนินงาน และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
14การวางแผน ข้อเสนอ การผลิตและการดำเนินการของเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
15การขายและตัวแทนขายอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือธรรมดา และอุปกรณ์เสริม
16 ธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการก่อนหน้านี้